SEGONA SESSIÓ. RECERCA AMB UN JOC DE CARTES

 

 

Hem dissenyat un joc de cartes com un mètode de recerca inspirat amb els focus grup per tal d’estimular la conversa entre els infants de manera que se sentin part de la seva experiència i sigui entretingut.

El joc consta de dos tipus de cartes: de situació i de resposta a la situació, on hi apareixen múltiples opcions de resposta, inclosa una lliure. Hi ha 3 baralles de cartes, una per cada temàtica desenvolupada.