Fases del projecte:

La nostra metodologia és una aproximació al pensament de disseny Design Thinking que manté 3 fases bàsiques: recerca, creativitat i prototipat. A partir d’uns tallers participatius amb escoles i entitats de lleure, els nens i nenes elaboren uns materials que expliquin tres temàtiques: Fake news, cyberbulling i influencers, a nens i nenes de la seva mateixa edat, fent servir elements del llenguatge digital i de les xarxes socials.

1. PRESENTACIÓ

 

Explicació del projecte i plantejament del repte de disseny i de les temàtiques a treballar amb 3 vídeos educatius.

2. RECERCA I CREATIVITAT

 

Aprofundiment en les temàtiques a partir de la recerca en grups amb un joc de cartes creat per nosaltres.

3. PROTOTIPAT

 

A partir dels continguts del taller anterior els participants realitzen un taller amb emojis que acabarà amb un producte animat.

POSADA EN COMÚ

Els participants expliquen i presenten les seves experiències.